Ordera/topli obrok

Radite ketering za firme i dostavu toplih obroka?

feature_img

Pripremate obroke za zaposlene

feature_img

Obavljate dostavu toplih obroka

feature_img

Želite da automatizujete poslovanje?

Pridružite se Orderi i razvijte svoje poslovanje sa nama.

Registracija na Orderi nikada nije bila jednostavnija. Postanite partner već sad.

Unaprijedite poslovanje restorana

  • jednostavno praćenje svih porudžbina na jednom mjestu uz jedan klik

  • efikasno praćenje stanja magacina

  • pouzdana pomoć pri kreiranju dnevnog menija

  • precizna pomoć pri kreiranju normativa potrebnih za pripremu jela

  • automatizovana izrada svih potrebnih izvještaja (stanja magacina, napravljenih i isporučenih obroka, potrebnih i utrošenih namirnica)

Moderna, brza, efikasna aplikacija

iphoneX

1. Zaposleni se prijavljuju sa svojim kredencijalima ili sa QR kodom na web aplikaciju ili mobilnu aplikaciju

2. Obave narudžbu - (mogućnost narudžbe za više dana) mogućnost otkazivanja ili promjene narudžbe u predviđenom rok

3. Promjena lokacije isporuke (za firme koje imaju više poslovnica i radnike kojima je odobrena promjena lokacije)

iphoneX

1. Restoran vrši izdavanje namirnica iz magacina (količine po jelima i za odabrani period)

2. Na osnovu izvještaja o narudžbama vrši pakovanje i isporuku obroka firmama

iphoneX

1. Kod isporuke obroka radnik provlači QR kod kroz QR skener

2. Onaj ko je vršio dostavu ili na traci gdje se vrši podjela hrane očitvanjem QR koda dobija informacije o narudžbi i evidentira isporuku

iphoneX

1. Firma dobija izvještaje o kompletnim narudžbama svojih zaposlenih

2. Restoran ima na raspolaganju dnevne, sedmične i mjesečne izvještaje o isporučenim obrocim, utrošenim namirnicama, spremljenim jelima, preuzetim narudžbama

iphoneX

1. Restoran na osnovu narudžbi radnika ima izvještaj o broju obroka koji treba isporučiti u određenim smjenama

2. Prema unaprijed ustaljenom rasporedu restoran vrši dostavu obroka u firme

Savršena aplikacija za narudžbu toplih obroka

Funkcionalnosti aplikacije zavise od dodijeljene uloge

Namirnice

Mogućnost dodavanje neograničenog broja namirnica koje su potrebne za kreiranje jela

Jela

Kreiranje jela, po normativima koje su potrebne za njegovu izradu

Meni

Kreiranje menija za različite dane, kao i mogućnost izbora koji meni će biti vidljiv kojoj firmi i u kojoj smjeni

Izvještaji

Restoran ima mogućnost pregleda izvještaja koji se odnose na obroke, jela, namjernice, pakovanje i preuzimanje

Isporuka

Kod isporuke obroka očitava se QR kod korisnika čime se očitava njegova narudžba i evidentira preuzimanje obroka

Magacin

Praćenje potrebnih količina namjernica za pravljenje obroka za izabrani period

Firme

Restoran ima mogućnost dodavanje neograničenog broja firmi čiji korisnici će imati mogućnost korišćenja aplikacije

Podešavanje

Mogućnost izmjene boja, loga i početne slike za korisnike

Galerija

Dodavanje slika koje se mogu doodavati kod kreiranja obroka u meniju

Narudžbe

Firme imaju mogućnost zbirnih narudžbi, za više radnika odjednom

Izvještaji

Pregled izvještja koji obuhvataju: pregled svih naružbi, obroka, kao i evidenciju koji radnici su izvrsili narudžbu

Korisnici

Firma ima mogućnosta dodavanja novih radnika, deaktiviranje radnika za vrijeme godisnjeg odmora i aktivaciju radnika

Narudžba

Narudžba obroka za više dana unaprijed

Otkazivanje narudžbe

Promjena lokacije

za radnike firmi koje imaju veći broj poslovnica

Istorijat narudžbi

Uređivanje profila

Zbirne narudžbe

Korisnici kojima su data ovlašćenja mogu da obave porudžbu većeg broja obroka (za cijelu firmu)

Korisnici aplikacije

Primjena aplikacije od strane Restorana Groš

Među više od 200 firmi čiji zaposleni koriste Orderu su Galenika, Hemofarm, Kolektor i drugi

Želite li dodatne informacije o Orderi

Zakažite prezentaciju, popunite zahtijev, kliknite na sljedeće dugme